USŁUGI OBLICZENIOWE MES


Firma SmoCAD oferuje szeroką gamę usług obliczeniowych przy wykorzystaniu techniki modelowania Metoda Elementów Skończonych (MES, FEA, FEM).

Wykonujemy różnego typu analizy:

Do obliczeń wykorzystujemy systemy z rodziny COSMOS: COSMOS/M, COSMOS/DeisgnSTAR, itp.

Opis możliwości obliczeniowych wykorzystywanego oprogramowania można znaleźć
tutaj

analiza silosu

Analiza silosu na mąkę – model powłokowo-prętowyOpis systemu COSMOS/M

System COSMOS/M jest produkowany i wspierany przez amerykańską firmę Structural Research and Analysis Corporation. COSMOS/M jest systemem modułowymdo służącym do przeprowadzania obliczeń i analizy w oparciu o metodę elementów skończonych. Wprowadzanie danych do systemu odbywa się w sposób interaktywny lub też wsadowo. Moduł preprocesora pozwala na modelowanie bardzo złożonych konstrukcji. Modelując konstrukcję użytkownik operuje w przestrzeni 3D. Pre/postprocesor umożliwia jednocześnie generowanie siatki elementów dla wprowadzonej konstrukcji, wprowadzanie własności materiałowych, warunków początkowo-brzegowych, uruchamianie analiz z różnymi opcjami oraz oglądanie wyników po przeprowadzonej analizie.
COSMOS/M uzborjony jest w najnowocześniejsze moduły obliczeniowe, m.in. unikatowe solvery iternacyjne FFE

System składa się z następujących modułów:

GEOSTAR

Pre i postprocesor, graficzny interface wprowadzania danych.

STAR

Liniowa analiza statyczna konstrukcji - moduł ten pozwala na wyznaczenie przemieszczeń, odkształceń i naprężeń elementów struktur.

DSTAR

Moduł rozwiązuje zagadnienia związane z wyznaczaniem częstości drgań własnych i postaci odkształcenia - dynamika

ASTAR

Zaawansowana dynamika. Przy pomocy tego modułu można wykonywać następujące analizy: modalną, widmową, ruchu podłoża, drgań losowych, harmoniczną stanu ustalonego, reakcji losowej, obciążenia sejsmicznego.

HSTAR

Analiza cieplna konstrukcji. Moduł analizuje liniowe i nieliniowe zagadnienia przepływu ciepła w stanach ustalonych i nieustalonych dotyczące przewodności, konwekcji i promieniowania.

NSTAR

Analiza nieliniowa konstrukcji. Rozwiązuje zagadnienia statyki i dynamiki nieliniowej włączając nieliniowość geometryczną i materiałową. Nieliniowość geometryczna może być spowodowana dużymi ugięciami, dużymi odkształceniami, szczelinami i kontaktem. Modele materiałowe wykorzystywane przez NSTAR włączają nieliniową sprężystość, plastyczność, pełzanie i termoplastyczność.

ESTAR

Analiza elektrostatyczna i magnetyczna.

FSTAR

Analiza zmęczeniowa konstrukcji.

OPTSTAR

Parametryczna optymalizacja konstrukcji.

COSMOS/EMS

Analizy pól elektromagnetycznych niskich częstotliwości.

COSMOS/HFS

Analizy pól elektromagnetycznych wysokich częstotliwości.


HOME
OBLICZENIA MES | KINEMATYKA / DYNAMIKA | PROJEKTOWANIE | SZKOLENIA | CE
Początek strony